Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.3k Thành viên

Mình muốn ghi log query trong mysql để dể kiểm soát và tối ưu câu lệnh query. giúp mình với
trong Mysql bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Nếu bạn dung mysql 5.5 thì bạn mở file /etc/my.cnf

thêm dòng sau:

general_log = 1
general_log_file = /var/lib/mysql/servertest.log

sau đó restart lại mysql là ok

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...