Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

giúp mình hướng dẫn rebuild gói rpm trên centos
trong Centos bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

#yum gói yêu cầu
yum install rpm-build redhat-rpm-config gcc make

#Tạo thư mục
mkdir -p ~/rpmbuild/{BUILD,RPMS,SOURCES,SPECS,SRPMS}

# rebuild gói - Lưu ý đặt tại thư mục góc
rpmbuild --rebuild <package-0.0-0.src.rpm>

# cài đặt
cd /rpmbuild/RPMS
rpm -i <package-0.0-0.x86_64.rpm>

bởi (32.5k điểm)
nếu để file ở /usr/src/ thì vào thư mục redhat tìm gói rebuid
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...