Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Hi all,

Bạn nào có module tính cước cho tổng đài elastix không? cho mình xin với.

thanks
trong Elastix bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

Chào bạn,

có phần mềm ictinvoice bạn thử xem sao.

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: cài module elastix-develop

cd /usr/src/
wget http://repo.elastix.org/elastix/2/extras/SRPMS/elastix-developer-2.0.0-3.src.rpm
yum install rpm-build redhat-rpm-config gcc make
rpmbuild --rebuild elastix-developer-2.0.0-3.src.rpm
cd redhat/RPMS/noarch/
rpm -Uvh elastix-developer-2.0.0-3.noarch.rpm

Bước 2: cài upload module tính cước

http://ftp.jaist.ac.jp/pub//sourceforge/i/ic/ictinvoice/ict-invoice_2.3.0-ammn.tar.gz

đăng nhập vào web chon Developer-> load module

Sau đó save lại

Chúc bạn thành công!

 

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...