Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hướng dẫn cài đặt csf firewall?
trong csf bởi (32.5k điểm)

3 Câu trả lời

0 đánh giá
wget http://www.configserver.com/free/csf.tgz

tar zxvf csf.tgz

cd csf

./install.sh

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
yum install wget vim perl-libwww-perl.noarch perl-Time-HiRes
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
kiểm tra

cd /usr/local/csf/bin/
perl csftest.pl
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...