Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.3k Thành viên

Mysql bị lỗi này là bị gì?

Got error 28 from storage engine

trong website bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

[root@mail ~]# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5             252G  239G  0 100% /
tmpfs                 7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
/dev/sda2             485M   30M  430M   7% /boot
/dev/sda1             256M  260K  256M   1% /boot/efi
/dev/sda3             289G  3.4G  271G   2% /var/lib/mysql

 

thường ổ cứng bị đầy, bạn xóa hết là đc.

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...