Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

tôi muốn xem cấu trúc table của mysql
trong Mysql bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

bạn vào mode điều khiển của mysql

mysql -p

> user <database>

> desc <tên table>

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...