Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

SLA viết tắt có nghĩa là gì?
trong Khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

SLA Service Level Agreements (mức độ dịch vụ xử lý ví dụ như 12 giờ hoặc 48 tiếng)

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...