Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

pps ở cuối thư có nghĩa là gì?

trong Khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

P.PS viết tắt của: Post-Post Script

P.PS viết tắt của: Post-Post Script

Xem nội dung đầy đủ tại: http://mangthuvien.com/ps-hoac-pps-cuoi-moi-thu-y-nghia-la-gi-v539.php
Nguồn: mangthuvien.com
P.PS viết tắt của: Post-Post Script

Xem nội dung đầy đủ tại: http://mangthuvien.com/ps-hoac-pps-cuoi-moi-thu-y-nghia-la-gi-v539.php
Nguồn: mangthuvien.com
P.PS viết tắt của: Post-Post Script

Xem nội dung đầy đủ tại: http://mangthuvien.com/ps-hoac-pps-cuoi-moi-thu-y-nghia-la-gi-v539.php
Nguồn: mangthuvien.com
P.PS viết tắt của: Post-Post Script

Xem nội dung đầy đủ tại: http://mangthuvien.com/ps-hoac-pps-cuoi-moi-thu-y-nghia-la-gi-v539.php
Nguồn: mangthuvien.com
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...