Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Hi All,

Mình vừa dựng firewall fail2ban, nhưng giờ một số ip bị chặn mình muốn xóa bỏ đi.

thanks all
trong iptables bởi (2.4k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

trường hợp bạn dùng fail2ban bạn có thể dùng lệnh:

để liệt kê danh sách bị chặn

iptables -L -n

và bạn muốn xóa nó đi bằng lệnh sau:

iptables -D fail2ban-ASTERISK -s 123.30.165.232  -j DROP

 

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
iptables -D fail2ban-ssh 1
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...