Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

ERP viết tắt có nghĩa là gì?
trong Khác bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

Enterprise resource planning

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá

FI (Financial), CO (Controlling), MM (Material Management), WM (Warehouse Management) , SD (Sales and Distribution) , LE (Logistic Execution) , TM (Time Management) , PP (Production Planning) , QM (Quality Management) , PS (Project System), PM (Plant Maintenance) , ETM (Equiment Management) , HR (Human Resource), Payroll, Treasury, Fund Management, EC-CS (Consolidation)

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...