Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hướng dẫn cách xóa mail của user root với
trong Mail bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

bạn chỉ thực hiện lệnh sau:

Liệt kê số lượng mail

mail -u root -N

-> d *

->q

d* là xóa tất cả các mail

q là thoát ra 

bởi (2.4k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...