Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

cấu hình httpd SELinux enable?
trong Khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
[root@www ~]# setsebool -P httpd_can_network_connect_db on
[root@www ~]# chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/html/piwik/tmp

[root@www ~]# chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/html/piwik/config

[root@www ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/html/piwik/tmp

[root@www ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/html/piwik/config

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...