Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hi all,

trong centos mình có thế tắt nóng tiến trình đang chạy gióng như bên window vào "task manager" không?
trong Centos bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

trên centos bạn hoàn toàn có thể tắt nóng tiến trình được. bằng cách gõ lênh

ps -x| grep <tên ứng dụng>

nó hiện thị số PID

bạn muốn tắt nó chỉ cần pkill -9 <số PID> ở trên

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...