Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

thêm username vào samba trong centos
trong Khác bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
#them user

useradd viyouen

#dat password

smbpasswd -a viyouen
bởi (32.5k điểm)
Chọn bởi
0 đánh giá

xóa user trong samba

smbpasswd -x [ten user]
ví dụ:
smbpasswd -x viyouen
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...