Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

xem thông tin ổ cứng smartctlool trên centos
trong Linux bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
yum install smartmontools -y
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
smartctl -a /dev/sda
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...