Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

dmidecode su dung nhu the nao?
trong Mail bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
dùng để xem những slot nào đã gắn cạc và còn trống
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá

vd bạn muốn xem slot đó có gắn thiết bị nào không hoặc còn trống

nhập lệnh:

dmidecode -t slot

# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.5 present.

Handle 0x003E, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
        Designation: System Slot 1
        Type: x8 PCI Express
        Current Usage: In Use
        Length: Long
        ID: 1
        Characteristics:
                3.3 V is provided

Handle 0x003F, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
        Designation: System Slot 2
        Type: x8 PCI Express
        Current Usage: In Use
        Length: Short
        ID: 2
        Characteristics:
                3.3 V is provided

Handle 0x0040, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
        Designation: System Slot 3
        Type: x8 PCI Express
        Current Usage: In Use
        Length: Long
        ID: 3
        Characteristics:
                3.3 V is provided

Handle 0x0041, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
        Designation: System Slot 4
        Type: x8 PCI Express
        Current Usage: Available
        Length: Short
        ID: 4
        Characteristics:
                3.3 V is provided

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...