Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Minh lở quên password đăng nhập của elastix. có cách nào reset không?
trong Elastix bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

bạn có thể dùng lệnh sau:

/usr/bin/sqlite3 /var/www/db/acl.db "UPDATE acl_user SET md5_password = '`echo -n newPassword|md5sum|cut -d ' ' -f 1`' WHERE name = 'admin'"

user và passwpord sau khi reset là :

user/pass: admin/newPassword

bởi (2.4k điểm)
Chọn bởi
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...