Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

remote ssh khi đã thay đổi port
trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
vd muốn remote qua server có port 22

ssh root@123.30.139.89 -p 22
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...