Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

thay thế 1 chuổi kí tự trong centos?
trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
thay the Hello -> Howdy
# sed -i 's/Hello/Howdy/g' /opt/docs/welcome.txt
the thay nguyen thu muc
# find /opt/docs/ -type f -exec sed -i 's/Hello/Howdy/g' {} \;
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...