Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

minh muốn cấm ping trong server centos.
trong Linux bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

bạn có thể gõ lệnh sau:

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

lưu ý khỏi khởi động lệnh này hết tác dụng vậy bạn phải cho lên này startup khi khỏi động

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...