Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

tìm cụm từ trong file nguyên folder trong centos
trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
grep -i -R "tu tim kiem"  /thu muc

  grep -i -R "DB_USER" /home/
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...