Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

DirectAdmin phpmyadmin PHP 5.5+ is required

muốn hạ version
trong Khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

cd /usr/local/directadmin/custombuild/
echo "phpmyadmin4:4.4.15-all-languages:4c4b5d355cc82c919ea0647be170f790" >> custom_versions.txt
./build versions

./build phpMyAdmin n

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...