Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Clicky là gì?
trong clicky bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

công cụ phân tích trang website có tính phí

Bảng giá bên dưới

 

Free

Pro

Pro Plus

Pro Platinum

Custom

Web sites you can track

1

10

10

30

Up to 1,000

Daily page views (total)

3,000

30,000

30,000

100,000

Up to 10,000,000

Monthly price

 

$9.99 $14.99 $19.99 Varies
Yearly price - huge savings!

 

$79.99 $119.99 $159.99 Varies
All the basics
Content / Searches / Referrers / etc
Individual visitors and actions
Real time data   More...
image image image image image

Premium features

(listed below)
image image image image image

Heatmaps

image image image image image

Uptime monitoring

image image image image image

 

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...