Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hướng dẫn tối ưu mysql bằng cách repair database hàng ngày để tăng tốt độ, cao thủ nào giúp mình với mình gà lắm
trong Mysql bởi (2.4k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

Bạn có thể repair tất cả các databases

mysqlcheck -u root -p12343353 --auto-repair --check --optimize --all-databases

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá

mysqlcheck -u root -p12343353 --auto-repair --check --optimize --databases binhanviet_db

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...