Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Google PageSpeed công dụng là gì?
trong Google PageSpeed bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 • Làm nhỏ tài nguyên CSS và Javascript trên website.
 • Nén dung lượng hình ảnh trên website.
 • Tối ưu việc chèn CSS.
 • Thiết lập thứ tự ưu tiên nội dung
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
 • Collapse Whitespace: xóa khoảng trắng dư trong code
 • Canonicalize JavaScript Libraries:  tự động sử dụng các thư viện Javascript phổ biến trên server(google api …).
 • Combine CSS: kết hợp nhiều file CSS thành một file.
 • Combine JavaScript:  kết hợp nhiều file JavaSript thành một file.
 • Extend Cache: tăng thời gian cache của browser.
 • Flatten CSS Imports:  xóa @import trong file CSS.
 • Lazyload Images:Hình ảnh load khi người dùng xem tới
 • Minify JavaScript:  tối ưu kích thước file Javascript.
 • Optimize Images: tối ưu hóa hình ảnh bằng cách sử dụng inline images, nén hình ảnh, hoặc convert GIF sang PNG.
 • Pre-Resolve DNS:  phân giải trước DNS sử dụng HTML.
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...