Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction (1205)
trong Mysql bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
my.cnf thêm

[mysqld]
innodb_lock_wait_timeout=120
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...