Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Disable Firewalld on CentOS 7

trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
mặc định khi centos 7 thì firewall sẽ được bật. vì vậy bạn có thể tắt nó đi

    systemctl status firewalld
    systemctl disable firewalld
    systemctl stop firewalld
bởi (32.5k điểm)
if [ ! "$(/bin/systemctl status  mariadb.service | awk 'NR==3 {print $2}')" == "active" ]; then
systemctl start mariadb.service
exit


fi
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...