Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

giúp mình xóa tất cả các mail trong hàng đợi mailq. mình đang sử dụng postfix
trong Mail bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

chào bạn,

bạn dùng lệnh postsuper -d ALL sẽ xóa tất cả

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...