Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

parse ngày trong javascript
trong php bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
var follow_up_date = $("#txt_follow_up_date").val();
      var date_now =  $("#txt_date_now").val();
      var ss =  (Date.parse(date_now) - Date.parse(follow_up_date))/86400000;
      // alert("follow_up_date: "+follow_up_date+" | "+date_now+"|"+ss);
      if (ss > 0 ){
        alert("Ngày hẹn phải lớn > "+date_now);
        $("#txt_follow_up_date").focus();
        return false;
      }
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...