Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

tình hình là mới vừa vpn 3 chi nhánh lại với nhau nhưng lại đụng route trong linux. bạn nào biết hướng dẫn giúp mình với
trong Centos bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Nếu trong centos thì bạn route tỉnh như sau

route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.20.1 eth0

sau đó gõ lệnh để kiểm tra bảng tin định tuyến

route

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...