Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

from-sip-external disable từ ngoài gọi vào?
trong Asterisk bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
vi /extensions_override_freepbx.comf

[from-sip-external]
exten => _.,1,NoCDR()
exten => _.,n,Hangup()

exten => s,1,NoCDR()
exten => s,n,Hangup()

exten => h,1,Hangup()
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...