Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

giúp mình gán quyền hàng loạt cho file và folder trong linux
trong Centos bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Đối với file và folder ta dùng lệnh find

find /home/public_html -type f -exec chmod 0660 '{}' \;

find /home/public_html -type d -exec chmod 0770 '{}' \;

sad

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...