Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

chống SQL Injection trong php.ini
trong php bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

php.ini, ta bật chức năng thêm dấu \ trước các dấu ‘ để đề phòng các câu lệnh mã độc. Thay đổi lệnh:

magic_quotes_gpc = on

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...