Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

kiểm tra log đăng nhập vào hệ thống httpd(apache)

trong Hệ thống website bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

# tail -f /var/log/httpd/error_log
# grep 'login.php' /var/log/httpd/error_log
# egrep -i "denied|error|warn" /var/log/httpd/error_log

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...