Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

php.ini security setting after attack
trong Hệ thống website bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
expose_php = off
disable_functions = phpinfo
session.auto_start = 0
session.cookie_httponly = 1
session.cookie_secure = 1
session.name = sessId
session.hash_function = sha256
session.hash_bits_per_character = 5
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...