Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

trong Linux bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

sync;  -->đồng lại bộ các service đang chạy

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches --> xóa cache RAM

thông thường lệnh này nên chạy mõi ngày 1 lần

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...