Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

gửi tin nhắn ở dongle trong asterisk
trong Asterisk bởi (32.5k điểm)
edited bởi

2 Câu trả lời

0 đánh giá

asterisk -rv

dongle sms dongle0 0917237946 "noi dung tin nhan"

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...