Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

sms center 3 nhà mạng việt nam(viettel, mobi, vina)
trong playsms bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
Số trung tâm nhắn tin của mobifone đã viết:
+84900000011
+84900000012
+84900000014
+84900000015
+84900000017
+84900000018
+84900800019
+84900000020
+84900000022
+84900000023
+84900000024
+84900000025
+84900000040
+84900000042
+84900000060
+84900000066

Ghi chú: Trung tâm số 11,12,14,15,18,19,66, là những Trung tâm hay được cài đặt mặc định (tùy thuộc sdt đc quản lý từ trung tâm nào), rất dễ nghẽn, thế nên bạn có thể chuyển sang những Trung còn lại. Riêng Trung tâm số 17 thì không có chức năng lưu tin nhắn, nên lúc bạn gửi tin nhắn mà không thành công luôn thì tin nhắn bị hủy luôn.
Nhấn để xem thêm...
Số trung tâm nhắn tin của vinaphone đã viết:
+8491020005
+8491020040
+8491020091
+8491020121
+8491020205
+8491020126

Ghi chú: Trung tâm 005 là default (cài đặt chuẩn), nên thay đổi. Tốt nhất là dùng thằng 091.
Nhấn để xem thêm...
Số trung tâm nhắn tin của viettel đã viết:

+84980200030
+84980200033
+84980200034
+84980200035
+84980000036
+84980000037

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...