Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

install freetds tren debian Install FreeTDS and the PHP MS SQL extension

trong php bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
cài đặt:

sudo apt-get install freetds-common freetds-bin unixodbc php5-sybase

kiểm tra
debian-7$ tsql -H <hostname/ip_address> -p <port> -U <username> -P <password> -D <chosen_database>
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...