Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Media change: please insert the disc labeled
trong Debian bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
#disable apt cdrom
    vi /etc/apt/sources.list
    #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.8.0 _Wheezy_ - Official amd64 DVD Binary-1 20150110-14:43]/ wheezy contrib main
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...