Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

telnet asterisk
trong Asterisk bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
Action: Login
ActionID: 1
Username: admin
Secret: secret5

sau khi nhap xong enter 2 lan

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...