Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

convert string to interger mysql
trong Mysql bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
hi ,

dung CAST(col AS UNSIGNED)

select total_invoice, paid_amount, discount_amount, ma_don_hang , CAST(paid_amount AS UNSIGNED)
from customer_invoice where date(sale_date) ="2015-06-01" and ma_don_hang ='201506013200007';
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...