Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

fieldset tag html5
trong CSS bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form>
 <fieldset>
  <legend>Personalia:</legend>
  Name: <input type="text"><br>
  Email: <input type="text"><br>
  Date of birth: <input type="text">
 </fieldset>
</form>

</body>
</html>
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...