Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

minh cài zimbra bổng dưng 1 ngày báo lỗi này

Unable to determine enabled services from ldap.
trong zimbra bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

chào,

thông thường ssl bị hết hạn, do mặc định của zimbra là 1 năm

bạn có thể khởi tạo lại như sau:

 

1) If the certificates have expired, you can reissue a single-node self-assigned certificate by running the following commands.

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr createca -new

2) To generate a certificate signed by the CA that expires in 365 days:

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr createcrt -new -days 365

3) To deploy the certificate:

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt self

4) To deploy the certificate:

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deployca

5) To confirm the certificates have been deployed:

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr viewdeployedcrt

Do restart Zimbra service to apply changes.

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...