Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hi

restart lai he thong no bi vay

Device eth0 does not seem to be present

trong window bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
hi bạn,

 

vim /etc/udev/rules.d/70-persistant-net.rules

xóa  những thông tin liên quan đến MAC
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...