Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

mariadb là gì vậy?
trong MariaDB bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
ghi log query

[mysqld]
general-log
general-log-file=queries.log
log-output=file
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
hi bạn,

nó là dịch vụ database gióng như mysql
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...