Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

strtoupper hàm này dùng để làm gì?
trong php bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
string strtoupper ( string $string )

Trả về chuỗi ký tự đã được viết hoa toàn bộ.

Lưu ý rằng : ở một số nơi trên thế giới ký tự mặc định sẽ bị chuyển đổi (Ví dụ : chữ “C” bị đổi thành “ä”) thì những kỹ tự này sẽ không được chuyển thành chữ hoa.

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...