Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

cài đặt WampServer không kết start port 80 lên được?

hướng khác phục như thế nào
trong window bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

hi u,

#xem port 80 có dịch vụ nào khởi động ko?

netstat -abno -p tcp | find "80"

# tắt hết dịch vụ

- skype(option tabs Advances bỏ chọn "Use port 80, 443)

- vmware(Menu Edit/Preferences chọn Shared VMs 443)

- IIS(Services.msc tắt World Wide Web Publishing Service)

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá

hi

Mấy hôm nay không start được Apache trên port 80, toàn phải chỉnh sang port khác. Lúc đầu nghĩ do đụng port với IIS hoặc Skype, nhưng đã kiểm tra kỹ, mặc dù đã tắt hết các ứng dụng khả nghi, nhưng vẫn không start được. Mở cmd chạy lệnh "netstat -ano | find ":80" thì thấy một system process có PID bằng 4 đang Listening port 80.

Search Google một hồi thì ra là do một Non-plug-and-play driver (HTTP), chỉ cần vào Computer Management/Device Manager rồi vào Menu View chọn Show hidden devices, sau đó chọn Non-Plug and Play Drivers, phải chuột Properties trong Tab Driver chọn Stop.

 


Ngoài ra như đã nói ở trên thì Skype cũng là một nguyên nhân chiếm port 80 trên windows (ngoài IIS). Vào option tabs Advances bỏ chọn "Use port 80..."
 


Đối với IIS thì phải mở Services.msc tắt World Wide Web Publishing Service.

Bên cạnh đó nếu bạn có cài VMware Workstation thì cũng phải đổi Port HTTPS: 443 thành 4443 trong VMWare thì Apache mới chạy được (Menu Edit/Preferences chọn Shared VMs, sau đó Disable Sharing để đổi HTTPS: 443 thành 4443 rồi Enable Sharing).

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...