Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

câu lệnh trong freeswitch
trong Freeswitch bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
#install module

make mod_perl-install
bởi (32.5k điểm)
Chọn bởi
0 đánh giá
restart lại freeswitch

CLI>

fsctl shutdown restart
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...