Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

sau khi cài đặt OS centos 7 mininal thì báo lỗi này

ifconfig command not found on CentOS 7

trong Linux bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
yum install net-tools
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
"ip addr" de xem ip
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...